Nhiệm Vụ Kiếm Tiền Thưởng #1

Title
18

May

Các bước cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ:

1. Truy cập vào liên kết này: Scavengers
2. Viết 1 bài đánh giá và chọn đánh giá tích cực (tối thiểu 30 kí tự)
3. Chụp ảnh màn hình lại và gửi về địa chỉ email [email protected]
4. Chờ kết quả kiểm tra và nhận thưởng

* Thời gian hoạt động của nhiệm vụ này bắt đầu tính từ 19/05/2021 - 19/11/2021.
* Điểm thưởng được trao ngẫu nhiên tùy vào nhân phẩm của mỗi người!