Thay Đổi Cần Chú Ý

Title
13

May

Do đại dịch COVID-19 mà nền kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng và PAYME.CYOU cũng không tránh khỏi ngoại lệ, vậy nên chúng mình đã quyết định thay đổi 1 số gói tích lũy (cả ngắn hạn và dài hạn) để cho phù hợp hơn với tình hình kinh tế hiện tại. Chi tiết cụ thể như sau:

↕ Tích Lũy Dài Hạn:
- Gói Đặc Biệt, Gói Đại Gia, Gói Vĩnh Cửu thay vì "hoàn vốn hàng ngày" thì sẽ được đổi thành "hoàn vốn hàng tuần". Các gói tích lũy khác vẫn được giữ nguyên!
↕ Tích Lũy Ngắn Hạn:
- Gói Trải Nghiệm sẽ được thay đổi giới hạn tích lũy tối đa, thay vì 99.000 VND thì sẽ được đổi thành 149.000 VND!

△ Những tài khoản cũ đã mua gói tích lũy dài hạn nói trên trước khi thông báo này được đưa ra thì vẫn sẽ hưởng ưu đãi nhận lãi hàng ngày nhé ^^~