Về chúng tôi

Thành lập năm 2014, SAMP.BIZ là dự án đầu tư hàng đầu Việt Nam dành cho việc tích lũy tài sản vừa và nhỏ. Với các sản phẩm tài chính cá nhân đa dạng và đột phá trên nền tảng số, sự minh bạch về tài chính và nền tảng công nghệ mạnh, SAMP.BIZ giúp người dùng tích lũy và phát triển từ nguồn vốn nhỏ lẻ để tạo dựng tài sản và bảo vệ tương lai.